Blog

DI SẢN DÙNG VÀO VIỆC THỜ CÚNG

Khi một người mất đi, phần di sản của họ sẽ được phân chia theo pháp luật hoặc theo di chúc của người đã mất. Có trường hợp, người lập di chúc mong muốn phần…

Sổ đỏ – những vấn đề pháp lý…

Sổ đỏ là cách gọi tên theo màu sắc của sổ mà người dân thường sử dụng. Chúng ta hay nghe đến thuật ngữ “sổ đỏ, sổ hồng”, vậy thực chất đây là những loại…

QUYỀN NUÔI CON SAU KHI LY HÔN

Khi ly hôn, tất cả mọi thứ đều biến thành của riêng. Không chỉ tài sản mà con cái cũng bị đưa ra giành giật hoặc đùn đẩy phó thác. Việc tranh giành con cái…

Dịch vụ tư vấn và xin cấp giấy…

Dịch vụ giấy phép con ra đời với mục đích giúp cho doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc và giải quyết công việc liên quan tới giấy tờ, hồ sơ, trình tự thủ tục…