Phụ lục hợp đồng là gì?

Chúng ta vẫn thường thấy trong quan hệ dân sự hay kinh doanh thương mại, khi một bản hợp đồng được ký kết giữa các bên trong một số trường hợp khi cần thiết sẽ…