Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng…

Sau khi ??ng k� s�ng ch? th�nh c�ng, m?i ng??i s? ph?i t�m hi?u th�m m?t s? th�ng tin h?u ??ng k�. Trong ?�, vi?c duy tr� hi?u l?c v?n b?ng b?o h? s�ng ch?…

Tư vấn tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh là một thuật ngữ không hề xa lạ trong đối với các doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn kinh tế khủng hoảng, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nhưng chủ…

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP  Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 thì thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện trong các trường hợp như sau: Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi…