Thành lập doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệp

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

57views

Hiện nay việc thành lập doanh nghiệp nói riêng cũng như các thủ tục đăng ký doanh nghiệp nói chung có yêu cầu về vấn đề phí và lệ phí. Nhiều doanh nghiệp vì chưa nắm rõ vấn đề này nên một số trường hợp bị mất tiền “oan”, hay không biết cách sử dụng những phương thức đơn giản, tối ưu mà Luật quy định (như đăng ký qua mạng)  để tiết kiệm thời gian và công sức.

Chính vì vậy trong bài viết này, chúng tôi xin đưa ra một số hướng dẫn về vấn đề phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

  1. Cơ sở pháp lý

– Thông Tư 47/2019/TT-BTC Quy Định Về Mức Thu, Chế Độ Thu, Nộp, Quản Lý Và Sử Dụng Phí Cung Cấp Thông Tin Doanh Nghiệp, Lệ Phí Đăng Ký Doanh Nghiệp Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành;

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.

  1. Đối tượng nộp phí, lệ phí

– Tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

– Tổ chức, cá nhân khi sử dụng các dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp phải nộp phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

  1. Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Stt Nội dung Đơn vị tính Mức thu
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) Đồng/lần 50.000
2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000
b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000
c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000
d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000
  1. Các trường hợp được miễn phí, lệ phí

Theo Điều 5 Thông Tư 47/2019/TT-BTC quy định về Các đối tượng được miễn phí, lệ phí bao gồm:

– Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

– Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

– Công bố mẫu con dấu;

– Công bố thông tin giải thể;

– Bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính;

– Doanh nghiệp chỉ thực hiện cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều gồm Điều 49, Điều 52 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Điều 51 Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

– Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

– Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo uỷ quyền theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Trên đây là một số vấn đề pháp lý cơ bản về vấn đề phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành. Quý khách có vướng mắc cần giải đáp hoặc nhu cầu dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT ĐÔNG NAM HẢI

Hotline: 0976504831/ 0939958886
Email: [email protected]
Website: 
luatdongnamhai.com

Địa chỉ: Số 39, Tập thể Cục cảnh sát Hình sự, ngõ 187 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – HN

Các bài viết có liên quan:

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín tại Hà Nội;

Thành lập doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài;

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp