Thủ tục cấp phép sản xuất rượu công…

1.Điều kiện của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp Điều kiện của doanh nghiệp sản xuất rượu được quy định tại điều 8, Nghị định 105/2017/NĐ-CP về sản xuất rượu như sau: "1. Là doanh nghiệp được…