Dịch vụTư vấn đất đai

Thủ tục gia hạn nhà ở tại Việt Nam đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài

38views

Theo quy định thì người nước ngoài không có quyền sở hữu nhà thời hạn lâu dài và ổn định mà chỉ được sở hữu nhà ở tối đa không quá 50 năm, thời điểm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận. Khi hết thời hạn , nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng chủ sở hữu có thể tiếp tục xin gia hạn việc sử dụng của mình

I. Căn cứ pháp lý:

  • Luật Xây dựng năm 2014;
  • Luật Nhà ở năm 2014;
  • Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
  • Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

II. Hồ sơ cần chuẩn bị

1.Đối với cá nhân:

– Đơn đề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở.

2. Đối với tổ chức:

– Đơn đề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

III. Trình tự thủ tục xin gia hạn nhà ở tại Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài

1. Trình tự đối với cá nhân nước ngoài:

– Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết;

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở lần đầu ghi trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp bị buộc xuất cảnh hoặc buộc chấm dứt hoạt động tại Việt Nam;

– Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; cơ quan cấp Giấy chứng nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận và chuyển cho Sở Xây dựng để theo dõi.

2. Trình tự đối với tổ chức nước ngoài

– Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn hoạt động và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết;

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn hoạt động;

– Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; cơ quan cấp Giấy chứng nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận và chuyển cho Sở Xây dựng để theo dõi.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về Thủ tục xin gia hạn nhà ở tại Việt Nam đối với tổ chức cá nhân người nước ngoài. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT ĐÔNG NAM HẢI

Hotline:  0976504831/ 0939958886
Email: [email protected]
Website: 
 http://luatdongnamhai.com

Địa chỉ: Số 39, Tập thể Cục Cảnh sát Hình sự,  Ngõ 187 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – HN.

Các bài viết có liên quan:

1 Comment

Comments are closed.