Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Mã số mã vạch đem lại rất nhiều lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể kể đến như phục vụ bán hàng tự động nhanh chóng, thuận tiện;…