Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng…

Sau khi ??ng k� s�ng ch? th�nh c�ng, m?i ng??i s? ph?i t�m hi?u th�m m?t s? th�ng tin h?u ??ng k�. Trong ?�, vi?c duy tr� hi?u l?c v?n b?ng b?o h? s�ng ch?…

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp (một phần của quyền sở hữu trí tuệ). CDĐL được thể hiện dưới dạng từ ngữ, dấu hiệu,…

Công bố chất lượng nước chấm

Nước chấm là sản phẩm quen thuộc trong mỗi bữa ăn hằng ngày của người dân Việt Nam. Đặc biệt nước chấm được sử dụng nhiều trong các món chiên, nướng, luộc … . Nước chấm có…