Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân chúng ta cần phải chú ý những vấn đề sau: I. Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký…