Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng…

Sau khi ??ng k� s�ng ch? th�nh c�ng, m?i ng??i s? ph?i t�m hi?u th�m m?t s? th�ng tin h?u ??ng k�. Trong ?�, vi?c duy tr� hi?u l?c v?n b?ng b?o h? s�ng ch?…

Thủ tục và chi phí sang tên sổ…

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi có mảnh đất muốn cho con gái, nhưng hiện tại chưa biết về thủ tục và chi phí sang tên sổ đỏ. Mong luật sư cho tôi biết tôi…