Cầm cố tài sản là gì?

Trong thực tế khi các bên có nghĩa vụ đối với nhau thường áp dụng một biện pháp nào đó để đảm bảo quyền lợi cho người có quyền. Cầm cố tài sản là một…