archivechuyển mục đích

Tư vấn đất đai

Những trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải đáp ứng được các điều kiện chặt chẽ theo quy định pháp luật đất đai. Công ty luật Đông Nam Hải tư vấn và hỗ trợ khách hàng về điều kiện, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai như sau: