Trình tự thủ tục thành lập văn phòng…

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện(theo mẫu) do đại diện có thẩm quyền…

Thành lập công ty cổ phần có vốn…

Bạn đã hiểu thế nào là một công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài? Bài viết sau của Luật Đông Nam Hải sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về loại…