Dịch vụHồ sơ đầu tưThành lập doanh nghiệp

Trình tự thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

53views

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện(theo mẫu) do đại diện có thẩm quyền của công ty tại nước ngoài ký. b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của công ty nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm; c) Báo cáo tài chính có kiểm toán(phải qua kiểm toán độc lập) hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của công ty nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; d) Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân nước ngoài(nếu có). e) BẢn sao hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân(nếu là người Việt Nam), hoặc bản sao hộ chiếu(nếu là người nước ngoài) của người dự kiến đứng đầu VPDD. g) Bản sao hợp đồng thuê địa điểm trụ sở VPDD. h) Thư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thay mặt thương nhân nộp hồ sơ…

Lưu ý, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt  Nam:

Doanh nghiệp nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau: a) Là doanh nghiệp được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi doanh nghiệp đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp; b) Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước sở tại của doanh nghiệp. Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài. Khi thương nhân nước ngoài thấy có đủ điều kiện theo mục  2(Lưu ý), thì chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu tại mục 1(trình tự thủ tục).

Hoàn thiện hồ sơ và thời hạn thực hiện

Khi thương nhân hoàn thiện hồ sơ theo mục 1(mục thủ tục), chuyển giao cho Bên công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành ngay công việc để chuẩn bị hồ sơ (dịch thuật, công chứng, Xác nhận lãnh sự…). Sau khi hoàn thiện hò sơ nêu trên, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn thực hiện 07 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ của thương nhân.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT ĐÔNG NAM HẢI

Hotline:  0976504831/ 0939958886
Email: luatdongnamhai.dhn@gmail.com
Website: 
 http://luatdongnamhai.com

Địa chỉ: Số 39, ngõ 187 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – HN

Các bài viết có liên quan:

1 Comment

Comments are closed.