Công bố sản phẩmHồ sơ giấy phépHồ sơ nhãn hiệuLuật sư tư vấnTư vấn doanh nghiệp

Công bố tiêu chuẩn cơ sở- Luật Đông Nam Hải

50views

I.  Khái Niệm:

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, quá trình, môi trường do các doanh nghiệp xây dựng và công bố, giúp cho doanh nghiệp có căn cứ pháp lý thực hiện sản xuất,phân phối, kinh doanh.

Hoạt động công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc các cơ sở sản xuất, phân phối, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường, quá trình. Doanh nghiệp tự thực hiện xây dựng, công bố và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với cơ quan chức năng và người tiêu dùng.

II.  Hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở

Để làm thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở các doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở. Hồ sơ bao gồm:

 • 01 Quyển công bố tiêu chuẩn cơ sở
 • Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa cần công bố kèm quyết định ban hành (cơ quan chức năng chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, tiêu chuẩn chuẩn khu vực, nước ngoài tương ứng với tiêu chuẩn cơ sở; kết quả thử nghiệm phân tích, đánh giá thực nghiệm; kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ).
 • Đối với hàng hóa cần thử nghiệm, nghiên cứu khảo nghiệm trước khi lưu hành thì cần 01 bản sao phiếu đánh giá kết quả thử nghiệm, khảo nghiệm.

III.  Yêu cầu, căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Yêu cầu: Tiêu chuẩn cơ sở không trái quy chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học công nghệ, đáp ứng được yêu cầu sản xuất, quản lý kinh doanh của cơ sở.

Căn cứ: Dựa trên các kết quả nghiên cứu công nghệ khoa học, kinh nghiệm, tiến bộ kỹ thuật, nhu cầu, khả năng thực tiễn của cơ sở mà xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Khuyến kích sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài tương ứng để xây dựng, chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

Công bố tiêu chuẩn cơ sở

IV.  Các loại và phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

 1. Các loại tiêu chuẩn cơ sở
 • Tiêu chuẩn dịch vụ
 • Tiêu chuẩn quá trình
 • Tiêu chuẩn môi trường
 • Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật
 • Tiêu chuẩn phương pháp đo và hiệu chuẩn, phương pháp thử
 • Tiêu chuẩn bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản

Các cơ sở có thể sử dụng các loại tiêu chuẩn trên hoặc bổ sung thêm loại tiêu chuẩn mới tùy theo loại hình, quy mô, mục đích hoạt động và yêu cầu quản lý nội bộ để quy định về phân loại tiêu chuẩn cơ sở thích hợp nhất cho cơ sở của mình.

 1. Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Những phương thức cơ bản có thể sử dụng để xây dựng tiêu chuẩn cơ thể bao gồm:

 • Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dựa trên việc chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực nước ngoài tương ứng.
 • Dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, các kết quả phân tích, thử nghiệm, đánh giá thực nghiệm để xây dựng tiêu chuẩn cơ sở mới.
 • Sử dụng tiêu chuẩn cơ sở hiện hành, có thể sửa đổi bổ sung thêm.

Lưu ý: Nội dung của tiêu chuẩn công bố cơ sở không được trái với các quy định áp dụng bắt buộc từ phía cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành.

– Quy trình:

Tùy theo loại hình, quy mô sản xuất kinh doanh của cơ sở, quy trình thủ tục xây dựng công bố tiêu chuẩn cơ sở có thể bao gồm những bước dưới đây:

 • Lập kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở
 • Biên soạn dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở
 • Tổ chức thu thập ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở
 • Xử lý các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở
 • Tiến hành lập hồ sơ dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở
 • Tiến hành thẩm tra dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở
 • Thực hiện công bố Tiêu chuẩn cơ sở
 • Hoàn tất in ấn Tiêu chuẩn cơ sở

– Công bố Tiêu chuẩn cơ sở:

 • Người đứng đầu của cơ sở tiến hành xem xét, quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở bằng văn bản. Lưu trữ hồ sơ dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở tại cơ sở.

– Thể hiện nội dung, trình bày tiêu chuẩn cơ sở:

 • Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở thể hiện ở:
  • Số hiệu, năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở phân cách bằng dấu hai chấm (: ), đặt sau ký hiệu TCCS
  • Tên cơ sở công tiêu chuẩn cơ sở viết tắt đặt sau năm ban hành, phân cách bằng dấu gạch chép (/).
 • Các doanh nghiệp làm hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Luật Đông Nam Hải sẽ được tư vấn miễn phí và hỗ trợ tối đa từ A đến Z cho đến khi hoàn tất công bố. Cụ thể:
 • Luật sư, chuyên viên của Luật Đông Nam Hải tiến hành tư vấn về hành lang pháp lý cho doanh nghiệp trước khi Công bố, cụ thể bao gồm: Tư vấn quy trình, thủ tục, hồ sơ tài liệu chuẩn bị công bố, tư vấn các thủ tục liên quan đế công bố tiêu chuẩn cơ sở.
  – Chúng tôi tiến hành kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các tài liệu mà doanh nghiệpcungcấp.
  – Dựa vào các tài liệu đó, Luật Đông Nam Hải phân tích và đánh giá sự phù hợp, tính hợp pháp để tiến hành công việc công bố.
  – Điều luật sư đàm phán trao đổi với đối tác của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp cần hỗ trợ khi làm thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở.
  – Ký hợp đồng với doanh nghiệp để thực hiện làm thủ tục công bố, tiến hành soạn thảo hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở.
  – Thay mặt doanh nghiệp dịch thuật hoặc công chứng giấy tờ cần thiết.
  – Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký công bố tiêu chuẩn cơ sở ở cơ quan chức năng.
  – Nhận kết quả công bố.
  – Khiếu nại (nếu có).

Trên đây là bài viết của chúng tôi về công bố tiêu chuẩn cơ sở. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT ĐÔNG NAM HẢI

Hotline:  0976504831/ 0939958886
Email: luatdongnamhai.dnh@gmai.com
Website: 
 http://luatdongnamhai.com.

Địa chỉ:Số 39, ngõ 187 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – HN

Bài viết có liên quan: