Dịch vụHồ sơ giấy phépLuật sư tư vấn

Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên phần giá trị tăng thêm.

51views

Phương pháp trừ trực tiếp là phương pháp tính thuế mà theo đó “Số thuế phải nộp bằng giá trị gia tăng của hàng hóa dich vụ nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua bán,chế tác vàng bạc ,đá quý”.

Để có được phần “giá trị tăng thêm của vàng bạc,đá quý”, pháp luật quy định “bằng giá thanh toán của vàng bạc,đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng bạc đá quý mua vào tương ứng”.Như vậy,nếu phương pháp khấu trừ thuế xác định trực tiếp theo hiệu số thuế thì phương pháp tính trực tiếp xác định theo hiệu số kết quả kinh doanh của chủ thể kinh doanh vàng bạc,đá quý.

-Thuế suất thuế giá trị gia tăng được áp dụng phù hợp với hoạt động mua bán,chế tác vàng bạc,đá quý.

Áp dụng phương pháp nộp thuế trên cơ sở trừ trực tiếp, cần lưu ý một số điểm:

-Căn cứ “tính phần giá trị tăng thêm”(bao gồm giá trị lượng hàng,dịch vụ bán ra) là giá thanh toán,tức giá trị đã có thuế giá trị gia tăng được xác định trong chứng từ hóa đơn.

-Thuế suất áp dụng chung cho hàng hóa dich vụ mua vào và hàng hóa dịch vụ bán ra

-Đối với hàng hóa,dịch vụ ở khâu mua vào,nếu không chứng minh được đã bám ra,đã cung ứng,không được xác định là phần giá trị được phép trừ đi khi tính phần “giá trị gia tăng”.

Chủ thuế nộp thuế theo phương pháp trừ trực tieepstrong trường hợp này được pháp luaath chỉ rõ là cơ sở chế tác, kinh doanh vàng bạc,đá quý mà không quy định chung chung.

Ngoài trường hợp chủ thuế kinh doanh vàng bạc,đá quý,phương pháp tính trực tiếp còn áp dụng đối với các đối tượng là cá nhân,hộ gia đình kinh doanh,doanh nghiệp,hợp tác xã có mức doanh thu dưới 1 tỷ đồng,cá nhân tổ chức nước ngoài kinh doanh nhưng không có cơ sở thường chú tại Việt Nam.

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho đối tượng này được xác định bằng tỉ lệ phần trăm nhân với doanh thu.

Tỉ lệ 1% áp dụng đối với hoạt động phân phối,cung cấp hàng hóa,5% dối với dich vụ,xây dựng không bao gồm bao thầu nguyên liệu,3 đối với hoạt động sản xuất vận tải,dịch vụ có gắn với hoạt động bao thầu nguyên vật liệu và 2% cho các hoạt động kinh doanh khác.

Cả hai trường hợp trên,tỉ lệ giá trị gia tăng do cơ quan thuế ấn định.Nếu xét về bản chất,cách xác định thuế giá trị gia tăng ứng theo nội dung nêu trên thực chất là một hình thức áp thuế,khoán thuế.

Thực tế quản lí thuế cho thấy,các chủ thuế nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế chiếm tỉ lệ không lớn so với tổng các chủ thuế nộp thuế giá trị gia tăng nhưng số thuế được thu,nộp lại chiếm đa số.Ngược lại chủ thuế nộp thuế theo phương pháp trừ trực tiếp chiếm tỉ lệ lớn,nhưng tổng thu thuế giá trị gia tăng của các đối tượng này không cao,chi phí quản lí thuế lớn so với các chủ thuế nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Đông Nam Hải về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên phần giá trị tăng thêm. Mọi thắc mắc của quý khách xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT ĐÔNG NAM HẢI

Số 39, ngõ 187 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – HN

Hotline:  0976504831/ 0939958886
Email: luatdongnamhai@gmail.com
Website:  http://luatdongnamhai.com

Các bài viết có liên quan:1 Comment

Comments are closed.