Thủ tục gia hạn nhà ở tại Việt…

Theo quy định thì người nước ngoài không có quyền sở hữu nhà thời hạn lâu dài và ổn định mà chỉ được sở hữu nhà ở tối đa không quá 50 năm, thời điểm…