Tư vấn pháp luật về thừa kếDịch vụ Luật SưLuật sư tư vấn

Những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

83views

Pháp luật tôn trọng quyền của người lập di chúc trong việc định đoạt tài sản cho những người còn sống. Người lập di chúc có thể lựa chọn bất cứ chủ thể nào đó để cho hưởng di sản theo di chúc: có thể cá nhân, có thể cơ quan tổ chức, nếu là cá nhân có thể là những người không thuộc hàng thừa kế của người chết.Tuy nhiên, xét dưới góc độ đạo lý và dưới góc độ pháp luật thì cá nhân phải có nghĩa vụ đối với một số đối tượng theo xác định theo pháp luật. Vì vậy, có một số trường hợp đực thừa kế di sản không phụ thuộc vào di chúc.

Những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 thì: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”.

Đồng thời, theo quy định về người lập di chúc quy định tại Điều 625 Bộ luật Dân sự thì:

“1. Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật này có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.”

Như vậy, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân người để lại tài sản cho người khác trước khi chết. Nếu đủ điều kiện để lập di chúc theo quy định nêu trên thì người lập di chúc có thể chỉ định người thừa kế và phân định tài sản của mình mà không cần sự đồng ý của bất kỳ ai.

Tuy nhiên, về quyền lợi của các con bạn, Điều 644 Bộ luật Dân sự có quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc như sau:

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

Theo quy định trên, những người được thừa kế di sản không phụ thuộc vào di chúc, và được hưởng 2/3 một suất thừa kế chia theo pháp luật  là :

  • Con chưa thành niên;
  • Vợ, chồng của người lập di chúc để lại di sản
  • Cha, mẹ của người lập di chúc;
  • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về Những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT ĐÔNG NAM HẢI

Hotline: 0976504831/ 0939958886
Email: luatdongnamhai.dnh@gmai.com
Website: http://luatdongnamhai.com.                                                                                                                        Địa chỉ: Số 39, ngõ 187 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – HN

Các bài viết có liên quan: