Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án

Trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, khi đầu tư dự án có thể đi theo hai chiều hướng. Một là, doanh nghiệp đầu tư dự án để phục vụ hoạt động sản…

Trình tự thủ tục thành lập văn phòng…

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện(theo mẫu) do đại diện có thẩm quyền…

Thành lập công ty cổ phần có vốn…

Bạn đã hiểu thế nào là một công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài? Bài viết sau của Luật Đông Nam Hải sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về loại…

Tư vấn chuyển nhượng dự án

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi đầu tư dự án có thể theo hai mục đích. Thứ nhất, doanh nghiệp đầu tư dự án nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh…