Thủ tục “đăng ký bản quyền phần mềm máy tính” bao gồm:

– Tờ khai đăng ký bản quyền tác phẩm phần mềm máy tính (theo mẫu).

– 02 bản mô tả, hướng dẫn sử dụng phần mềm.

– 02 đĩa CD thể hiện nội dung phần mềm

– 02 bản sao công chứng CMND tác giả sáng tạo phần mềm

– 02 bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).

– Các văn bản, hồ sơ, tài liệu thể hiện mối quan hệ tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả.

– Giấy ủy quyền (nếu có)

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu tác phẩm thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định tại các điểm nêu trên phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Thời hạn xin cấp giấy chứng nhận Quyền tác giả đối với phần mềm máy tính:

Thời hạn giải quyết xin cấp giấy chứng nhận quyền tác giả là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại Cục bản quyền tác giả.

Dịch vụ đăng ký bản quyền tại Công ty Luật Đông Nam Hải:

– Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích về bản quyền của tác phẩm cần đăng ký;

– Đại diện soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký tại Cục bản quyền tác giả.

– Thông báo về việc nộp đơn sau khi nộp đơn, và các thông báo liên quan khác;

– Xử lý tất cả vấn đề liên quan đến Đơn;

– Đảm bảo thời hạn giải quyết đúng hạn với chất lượng dịch vụ cao nhất.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Qúy khách hàng!

Trân trọng ./.