Dịch vụLuật sư tranh tụngLuật sư tranh tụng tại tòa

Những trường hợp Tòa án trả lại đơn khỏi kiện (phần 2)

48views

do your homeworkĐối với hoạt động trả lại đơn khởi kiện của Tòa án, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 đã bổ sung thêm một số nội dung rất tiến bộ, mở ra hành lang pháp lý cho Viện kiểm sát nhân dân trong thực hiện hoạt động này. Sau đây chúng tôi xin gửi tới các bạn bài viết cụ thê về những trường hợp trả lại đơn khởi kiện.

Những trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện (Phần 2)

5. Người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của thẩm phán.
           Theo quy định tại điểm e), khoản 2 Điều 192 BLTTDS 2015, trong trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện không ghi đầy đủ, cụ thể hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì tòa án thông báo cho người khởi kiện biết để họ sửa đổi, bổ sung trong một thời hạn do tòa án ấn định nhưng không quá 30 ngày; trong trường hợp đặc biệt, tòa án có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày. Trong trường hợp người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo đúng quy định của BLTTDS thì tòa án tiếp tục thụ lý vụ án; nếu họ không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của tòa án thì toàn án trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện.

So với BLTTDS 2005 thì trong BLTTDS 2015 đã quy định bổ sung trường hợp nguyên đơn đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện nhưng họ thường xuyên thay đổi địa chỉ mà không thông báo thì Thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện mà xác định người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố tình giấu địa chỉ và tiến hành thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung. Điều này đã mở rộng hơn nhằm bảo vệ quyền lợi của nguyên đơn tránh trường hợp bị đơn thay đổi địa chỉ để nhằm trốn tránh trách nhiệm.

6. Trường hợp hết thời hạn quy định đóng án phí.

Theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 192 BLTTDS 2015 thì: “d) Hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 195 của Bộ luật này mà người khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án, trừ trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc có trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng;”.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Nếu hết thời hạn 7 ngày từ ngày nhận thông báo mà người khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng cho Tòa án thì sẽ bị trả lại đơn, trừ trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc có trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng xảy ra.

BLTTDS 2015 đã rút ngắn thời gian từ 15 ngày xuống với 7 ngày so với BLTTDS 2004 nhằm rút ngắn thời gian thụ lý vụ án. Việc rút ngắn thời gian để giảm bớt thời gian thụ lý cũng như thời gian giải quyết vụ án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người tham gia vì nhiều trường hợp, thời gian giả quyết kéo dài dẫn đến thiệt hại cho họ.

7. Người khởi kiện rút đơn khởi kiện.

Đối với việc người khởi kiện có yêu cầu rút đơn khởi kiện thì Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện.Khi trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện, Thẩm phán phải có văn bản nêu rõ lý do trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp. Đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ mà Thẩm phán trả lại cho người khởi kiện phải được sao chụp và lưu tại Tòa án để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến nghị khi có yêu cầu.

Quy định này hoàn toàn phù hợp với tinh thần tôn trọng sự thỏa thuận và tự nguyện của bộ luật dân sự, Tòa án chỉ giải quyết vụ án dân sự khi có yêu cầu. Nên khi có yêu cầu rút đơn khởi kiện Tòa án sẽ trả lại đơn kiện.

Nếu quý khách có bất kỳ các vướng mắc liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với do your homework để được tư vấn giải đáp.

CÔNG TY LUẬT ĐÔNG NAM HẢI

Hotline:  0976504831/ 0939958886
Email: luatdongnamhai.dhn@gmail.com
Website: 
 http://luatdongnamhai.com

Địa chỉ:Số 39, ngõ 187 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – HN

Các bài viết có liên quan: