Doanh nghiệpDịch vụ doanh nghiệpLuật sư tư vấnTư vấn doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệp

Tìm hiểu về các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

67views

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác để phù hợp với quy mô kinh doanh, sự phát triển và định hướng của doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì buộc phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để tái cơ cấu của doanh nghiệp nếu không muốn bắt buộc phải giải thể. Bài viết sau của Luật Đông Nam Hải sẽ giúp quý bạn đọc có cái nhìn cụ thể về các hình thức chuyển đổi dựa trên quy định của pháp luật:

Hiện nay, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh Nghiệp 2014.

Tìm hiểu về các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

I.  Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gồm có :

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại.
 • Công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc chuyển đổi thành công ty cổ phần (trong trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác)
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là cá nhân (trong trường hợp chủ sở hữu chuyển đổi toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân khác)
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

Theo qui định của Luật Doanh Nghiệp 2014, khi thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải lập hồ sơ chuyển đổi và nộp tại Phòng đăng kí kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thuộc tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

II.  Như vậy dựa trên các hình thức đã nêu có thể chia làm hai trường hợp :

 1. Trường hợp chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
 • Một cổ đông hoặc một thành viên nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại.
 • Một cổ đông hoặc thành viên là pháp nhân nhận chuyển nhượng vốn góp đầu tư bằng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp của toàn bộ số cổ đông, thành viên còn lại.
 • Một người không phải là cổ đông hoặc thành viên nhận chuyển nhượng hoặc nhận vốn góp đầu tư bằng toàn bộ số cổ phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của tất cả các thành viên, cổ đông của công ty.
 1. Trường hợp chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần:
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển động thành công ty cổ phần. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn có ít hơn 3 thành viên thì việc nhận thêm thành viên mới có thể tiến hành đồng thời với việc chuyển đổi công ty. Thành viên mới có thể là người nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của thành viên hiện có hoặc là người góp thêm vốn vào công ty.

III.  Từ những trường hợp trên có thể thấy:

 • Doanh nghiệp tư nhân không được chuyển trực tiếp thành công ty cổ phẩn. Muốn thực hiện việc chuyển đổi này thì phải làm theo quy trình từ doanh nghiệp tư nhân => công ty TNHH => công ty cổ phần.
 • Không có quy định về công ty cổ phần và công ty TNHH chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân, do đó việc chuyển đổi này không thể thực hiện được
 • Công ty có từ dưới 2 thành viên thì không thể chuyển đổi thành công ty cổ phần
 • Công ty muốn chuyển sang loại hình khác phải chứng minh đáp ứng đủ điều kiện của loại hình đó do pháp luật quy định.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về tìm hiểu hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT ĐÔNG NAM HẢI

Hotline:  0976504831/ 0939958886
Email: luatdongnamhai.dhn@gmail.com
Website: 
 http://luatdongnamhai.com

Địa chỉ: Số 39, ngõ 187 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – HN

Các bài viết có liên quan: