Tư vấn pháp luậtLuật sư tư vấnTư vấn về hợp đồng, việc dân sự

Các vấn đề liên quan đến hợp đồng ủy quyền – Luật Đông Nam Hải

70views
 • Căn cứ theo Điều 562 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về Hợp đồng ủy quyền ghi rõ:

“Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

II.  Những điều cần làm rõ về hợp đồng ủy quyền:

 • Về hình thức : Hợp đồng ủy quyền phải được lập thành văn bản và được công chứng, chứng thực thì mới có giá trị pháp lý. Trong một tổ chức/doanh nghiệp, việc ủy quyền có thể thực hiện mà không cần công chứng, chứng thực.
 • Về thời hạn uỷ quyền: Thời hạn uỷ quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng uỷ quyền có hiệu lực 1 năm, kể từ ngày xác lập việc uỷ quyền.
 • Việc uỷ quyền lại: Bên được uỷ quyền chỉ được uỷ quyền lại cho người thứ ba, nếu được bên uỷ quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định. Hình thức hợp đồng uỷ quyền lại cũng phải phù hợp với hình thức hợp đồng uỷ quyền ban đầu. Việc uỷ quyền lại không được vượt quá phạm vi uỷ quyền ban đầu.

III.  Hợp đồng ủy quyền chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 • Hợp đồng uỷ quyền hết hạn.
 • Công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;
 • Bên uỷ quyền, bên được uỷ quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng
 • Bên uỷ quyền hoặc bên được uỷ quyền chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

IV.  Quyền và nghĩa vụ của bên uỷ quyền:

 • Bên uỷ quyền có các quyền sau đây:
  + Yêu cầu bên được uỷ quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc uỷ quyền;
  + Yêu cầu bên được uỷ quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc uỷ quyền, nếu không có thoả thuận khác.
  + Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được uỷ quyền vi phạm nghĩa vụ.
 • Bên uỷ quyền có các nghĩa vụ sau đây:
  +  Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được uỷ quyền thực hiện công việc.

  + Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;
  + Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được uỷ quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ quyền và trả thù lao cho bên được uỷ quyền, nếu có thoả thuận về việc trả thù lao.

V.  Quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền:

 • Bên được uỷ quyền có các quyền sau đây:
  + Yêu cầu bên uỷ quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc uỷ quyền;

  + Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc uỷ quyền.
 • Bên được uỷ quyền có các nghĩa vụ sau đây:
  + Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên uỷ quyền về việc thực hiện công việc đó;
  + Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;
  + Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc uỷ quyền;
  + Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc uỷ quyền;
  +  Giao lại cho bên uỷ quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
  + Bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền (nếu có) do vi phạm các nghĩa vụ nêu trên.

VI.  Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng uỷ quyền: 

 • Đối với bên ủy quyền :
  + Trong trường hợp uỷ quyền có thù lao, bên uỷ quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được uỷ quyền tương ứng với công việc mà bên được uỷ quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại;

  + Nếu uỷ quyền không có thù lao thì bên uỷ quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được uỷ quyền một thời gian hợp lý.
  + Bên uỷ quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên uỷ quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng uỷ quyền đã bị chấm dứt.
 • Đối với bên nhận ủy quyền :
  + Trong trường hợp uỷ quyền không có thù lao, bên được uỷ quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên uỷ quyền biết một thời gian hợp lý.

  + Nếu uỷ quyền có thù lao thì bên được uỷ quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên uỷ quyền.
  + Ngoài những qui định trên, vì hợp đồng ủy quyền thực chất cũng là một hợp đồng/giao dịch dân sự, cho nên vẫn phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc chung của hợp đồng dân sự, cũng như việc giải thích và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng ủy quyền phải áp dụng và thực hiện theo qui định về hợp đồng .

Như chúng ta có thể thấy hợp đồng ủy quyền là hoạt động rất phức tạp luôn tiềm ẩn những tranh chấp liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp giữa bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. Công ty Luật TNHH Đông Nam Hải là hãng luật có rất nhiều kinh nghiệm xử lý liên quan đến hợp đồng Ủy quyền cùng đội ngũ Luật sư, chuyên viên chuyên sâu về tư vấn, soạn thảo, xử lý các tranh chấp liên quan đền hợp đồng Ủy quyền. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ tốt nhất trong các vấn đề liên quan đến hợp đồng Ủy quyền.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT ĐÔNG NAM HẢI

Hotline:  0976504831/ 0939958886
Email: luatdongnamhai.dnh@gmail.com
Website: 
luatdongnamhai.com

Địa chỉ: Số 39, ngõ 187 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – HN

Comments are closed.