archivehợp đồng

Tư vấn pháp luậtDịch vụLuật sư tư vấn

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động – Luật Đông Nam Hải

Người lao động là chủ thể chính tạo ra của cải vật chất và cũng là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Bộ luật Lao động năm 2012 là một tập hợp hệ thống các quy định pháp luật ra đời với mục đích chủ yếu bảo vệ quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của người lao động nhưng bên cạnh đó cũng bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng lao động cùng rất nhiều vấn đề liên quan đến quá trình làm việc, các chính sách của nhà nước về lao động, hoạt động quản lý nhà nước về lao động, các tổ chức đại
1 2
Page 1 of 2