Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động…

Người lao động là chủ thể chính tạo ra của cải, vật chất và cũng là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Bộ luật Lao động năm 2012 là một tập hợp…

Các vấn đề liên quan đến đại lý…

Khi kinh tế ngày càng phát triển hoạt động đại lý thương mại ngày càng phát triển trong rất nhiều lĩnh vực, nghành nghề khác nhau như: rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, ……

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Hợp đồng là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện một công việc trong đó có sự quy định rõ ràng về quyền và…