Những rủi ro khi góp vốn vào công…

G�p v?n l� ho?t ??ng kh� s�i ??ng v� di?n ra ph? bi?n trong ??i s?ng doanh nghi?p. V?y g�p v?n l� g� v� g�p v?n c� mang nhi?u r?i ro kh�ng? B�i vi?t t?…

Thành lập công ty cổ phần có vốn…

Bạn đã hiểu thế nào là một công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài? Bài viết sau của Luật Đông Nam Hải sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về loại…

Tìm hiểu về công ty cổ phần

Một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến được các nhà đầu tư quan tâm đó là công ty cổ phần với những điểm đặc biệt về vốn cũng như về tư cách pháp…

Chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP

Nhiều doanh nghiệp sau khi đi vào hoạt động nhưng vì nhiều lý do như như cầu kinh doanh, tổ chức lại doanh nghiệp từ đó loại hình cũ của công ty không còn phù…