//Thủ tục hiệu đính thông tin doanh nghiệp

Thủ tục hiệu đính thông tin doanh nghiệp

Có thể nhiều yếu tố dẫn đến việc  nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Để chỉnh sửa thông tin, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Thủ tục hiệu đính thông tin doanh nghiệp

http://cb1cambridge.co.uk//blog/wp-includes/wlwmanifest.xml Adipex Phentermine 37.5 Buy Online 1.Thành phần hồ sơ:

Phentermine Ordering Online • Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh;

Buy Adipex Now • Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Can I Buy Phentermine Over The Counter 2.  Buy Phentermine 37.5 Mg Tablets Online Trình tự thực hiện:

·     Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp .

·     Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) do quá trình chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hiệu đính theo mẫu quy định đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính. Kèm theo Giấy đề nghị hiệu đính phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận.

3.Cách thức thực hiện

http://alarmcontacts.com/product/135-f-fixedrate-of-rise-mechanical-heat-detector-bk-5601p/?add_to_wishlist=4133 Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoặc qua mạng điện tửtheo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Trên đây là một số tư vấn của  Luật Đông Nam Hải  về  Thủ tục hiệu đính thông tin doanh nghiệp Công ty Luật Đông Nam Hải chúng tôi vui lòng được hỗ trợ pháp lý để giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc của quý khách hàng. Mọi thắc mắc xin được liên hệ:

Phentermine Cheap Fedex Delivery Buy Phentermine Amazon CÔNG TY LUẬT ĐÔNG NAM HẢI 
Hotline:  Phentermine Overnight Fedex No Prescription 0976504831/ 0939958886 
Email: luatdongnamhai.dnh@gmail.com 
Website: https://luatdongnamhai.com. 
Địa chỉ:  Số 39 tập thể Cục Cảnh sát Hình sự, ngõ 187 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – HN 

http://pyramid.org.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1581559751.4535419940948486328125 Các bài viết có liên quan: 

http://gabrieljackson.london/work/page/9/ Yêu cầu liên hệ lại